SPAWALNICTWO METODĄ MIG/MAG

Spawanie metali to najpopularniejsza forma ich łączenia. Dysponujemy specjalistycznymi spawarkami do łączenia praktycznie wszystkich metali dostępnych w przemyśle.

MIG, czyli Metal Inert Gas – to spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych chemicznie, na przykład takich, jak argon i hel. Metoda MIG znajduje zastosowanie przy spawaniu magnezu, glinu, miedzi, tytanu, cyrkonu oraz innych metali nieżelaznych i ich stopów.

MAG, Metal Active Gas to metoda spawania elektrodą topliwą – drutem spawalniczym, w osłonie gazów aktywnych chemicznie, na przykład takich, jak dwutlenek węgla. Metoda MAG wykorzystywana jest do spawania stali sto­powych, niskostopowych i wysokostopowych oraz metali nieżelaznych.