SLIPING OG OVERFLATEBEHANDLING AV METALL

Sanding er den siste fasen av maskineringsprosessen og har som mål å oppnå høyeste kvalitet på det behandlede objektet, i samsvar med de nødvendige tekniske forholdene angående dimensjonsnøyaktighet, overflatens glatthet og formnøyaktighet.

Tjenesten med å slipe og forberede den endelige overflaten av elementer er en av spesialitetene våre, og kvaliteten på overflaten til produktene våre blir beundret over hele verden. I tillegg til standardtyper overflatebehandlinger bruker vi også proprietære overflater.