3D LASERKUTTING – LASER FOR RØR OG PROFILER

3D-laseren muliggjør kutting av rør, profiler og åpne seksjoner. Bruken av de mest moderne tekniske løsningene tillater kutting av komplekse former og kutting ved en fast vinkel.

3D-laseren muliggjør bearbeiding av materiale med en diameter på opptil 406 mm og en lengde på opptil 12,5 m.

Fordeler med 3D-laserkutting:

høy nøyaktighet av kutt-elementer
reduksjon av materielle kostnader og store besparelser på indirekte bearbeidingsprosesser
mulighet for å utføre mange prosesser og teknologiske operasjoner med én tjeneste
mulighet for å lage merking (gravering).